Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
SanofiAventıs
Pensa İlaç
Ge Healthcare
Johnson & Johnson
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Maternal ve Fetal Tıp Derneği
Eca-Serel