PCO - Professional Congress Organizers

PCO - Professional Congress Organizers

DEĞER KATAN GLOBAL VİZYON

Kurum ve markalara değer katmayı amaçlayan ve pazarlama hedeflerine ulaşma yolunda katkı sağlayan ZON, hem yerel hemdeuluslararası projelerdeki deneyimi ile iş ortaklarının en büyük destekçisi konumundadır.