Gündem Lehinize mi Gelişiyor ?

17/04/2016
Gündem Lehinize mi Gelişiyor ?

ZON, her zaman kurum ve markanızın iş hedefleri doğrultusunda davranır ve kurumsal itibarı yönetmek üzere önemli sayılan kişi, kitle ve kurumlara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Kriz dönemlerinde kurumsal saygınlığınıza yönelik gündem oluşturma çalışmalarını uygulayan ZON, pazarlama hedefleriniz doğrultusunda PR programlarını hazırlarken şirketlerin uzun dönemli kurumsal algılamalarına da değer katmayı amaçlar.