Etkinlik yatırımlarının geri dönüşü

17/04/2016
Etkinlik yatırımlarının geri dönüşü

Her etkinlik pazarlama iletişiminin bir parçası olarak, verimliliği artırmak, iç iletişim veya dış iletişimde etkili bir bağ kurmak için gerçekleştirilir.

Artık organizasyonlarda standart ekipman, yer ve diğer unsurları sağlamak yeterli olmamaktadır. Bir etkinliği en baştan en sona kadar, pazarlama iletişiminin bir parçası olarak görerek içselleştirip planlamak, etkinlik sahibinin yaptığı yatırımın geri dönüşümünü de hızlandıracaktır.

BMEIS 2013 ‘de yayınlanan verilere göre organizasyonları gerçekleştiren kurum ve kuruluşların %74 gibi ciddi bir kısmı, gerçekleşen yatırımın geri dönüşünü hesaplamamaktadır. Fakat, yazılımdan, makinaya ve pazarlamanın her alanında yapıldığı gibi, organizasyonların da pazarlama iletişiminin bir parçası olarak yatırım geri dönüşleri bulunmaktadır.

Yatırım geri dönüşlerinin verimli ve kısa vadeli olabilmesi için, etkinliklerin sosyal medya yönetiminden, görsel kullanımına kadar her alanda etkin planlaması, ihtiyaç analizlerinin belirli bir SWOT çalışması ile saptanması gerekmektedir. Böylece, minimum maliyet ile maksimum verim etkisine sahip, etkin yatırım geri dönüşleri almak mümkün olacaktır.

Zon Turizm olarak, öncelikle düzenlenmesi planlanan her bir etkinliğin hedefini anlamak, bu konuda marka rakiplerinin analizlerini yaparak, etkin çözüm önerileri sunmak en önemli amacımız olmuştur. Biz her etkinliğin verimliliğini ve yatırımınızın geri dönüşünü önemsiyoruz… Ya siz?

By Zon