13.07.2018
İş Seyahatlerinde Telefon Şarjınızı Daha Uzun Süre Kullanmak …
İş Seyahatleri genellikle başından sonuna kadar , son derece yoğun geçen programlar içerir. Gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak , yoğun olacağı içinde önceden planlanmayan ve telefon ile çözülmesi planlan ...
DEVAMI
22.12.2017
Performans Odaklı Bayi Yönetiminde Etkinliklerin Önemi
Özellikle bayi ağları üzerinden yürütülen satış sistemlerinde, şirketlerin başarısı pazarlama faaliyetleri kadar bayi ağlarını yönetirken sergiledikleri becerilere de bağlıdır. Her bayi kendisi yapısına da sahip olduğu i ...
DEVAMI
20.10.2017
Etkinlik yatırımlarının geri dönüşü
Her etkinlik pazarlama iletişiminin bir parçası olarak, verimliliği artırmak, iç iletişim veya dış iletişimde etkili bir bağ kurmak için gerçekleştirilir. Artık organizasyonlarda standart ekipman, yer ve diğer unsurları ...
DEVAMI
29.09.2017
Gündem Lehinize mi Gelişiyor ?
ZON, her zaman kurum ve markanızın iş hedefleri doğrultusunda davranır ve kurumsal itibarı yönetmek üzere önemli sayılan kişi, kitle ve kurumlara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Kriz dönemlerinde kurumsa ...
DEVAMI
29.09.2017
Odak Kitle İletişimi
ZON, etkin hedef kitle iletişim yönetimi ile kurum veya markanızın iş planlarını başarılı bir şekilde hayata geçirmenize destek olur. Etkili bir pazarlama ve iletişim sürecinin gerekliliği olan hedef kitleye ilişkin tüm detaylar; Bireys ...
DEVAMI